Świadczenia NFZ

O nas
Nasze usługi medyczne oferujemy nieodpłatnie dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia bez względu na miejsce zamieszkania oraz w formie odpłatnych usług komercyjnych dla osób nieubezpieczonych. Umowa z NFZ na rok 2019 obejmuje:

Szpital Łubinowa 3 © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.