Poród w wodzie

Poród w wodzie
Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu dotychczasowej oferty "Łubinowa" dla kobiet rodzących o możliwość odbycia porodu do wody. Poród w wodzie to opcja popularyzowana w Europie od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Ten sposób rodzenia przez działanie relaksujące ciepłej wody zmniejsza doznania bólowe podczas porodu przez co znamiennie zmniejsza częstość stosowania znieczulenia zewnątrz-oponowego.

Opublikowane w 2012 roku w Wielkiej Brytanii wyniki badań porównujących grupy kobiet rodzących w wodzie z rodzącymi  tradycyjnie wykazały mniejszą ilość interwencji położniczych w tzw. II okresie porodu czyli okresie wypierania dziecka. Brak dowodów na różnice stanu noworodków po obu typach porodów.
Do chwili obecnej zapewnialiśmy możliwość porodu w wodzie ograniczającą się do łagodzenia bólu w okresie rozwierania szyjki macicy (I okres porodu).Od stycznia 2014 dzięki zakupowi profesjonalnej wanny porodowej możemy zaproponować naszym pacjentkom odbycie porodu do wody.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa porodu w wodzie szpital nasz zakupił jeden z najdoskonalszych kardiotokografów umożliwiający stałe monitorowanie tętna płodu w systemie telemetrycznym (bez połączenia kablowego), współpracującym z komputerowym systemem analizy zapisów tętna płodu opartym o kryteria oxfordzkie Redmana i Dowesa.

Szpital Łubinowa 3 © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.