• Abrazja diagnostyczna kanału i jamy macicy w znieczuleniu ogólnym dożylnym z badaniem histopatologicznym (pobyt 2 godzinny),
  • Konizacja szyjki macicy z abrazją diagnostyczną, zabieg w znieczuleniu ogólnym dożylnym (pobyt 4 godzinny),
  • Nacięcie, marsupializacja ropnia, cysty gruczołu Bartolina w znieczuleniu ogólnym dożylnym, pobyt 4 godzinny,
  • Histeroskopia diagnostyczna (diagnostyka niepłodności, polipów macicy i szyjki, mięśniaków, nieprawidłowe krwawienia), zabieg w znieczuleniu ogólnym dożylnym, pobyt 2 godzinny,
  • Histeroskopia operacyjna (usuwanie polipów, mięśniaków, udrażnianie ujść macicznych jajowodów, diagnostyka onkologiczna), zabieg w znieczuleniu ogólnym dożylnym, pobyt 4 godzinny6. Laparoskopia diagnostyczna (kontrola drożności jajowodów, zespoły bólowe, endometrioza, zespoły zrostowe w obrębie miednicy mniejszej) zabieg w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym, pobyt 1 dniowy,
  • Laparoskopia operacyjna (ciąża pozamaciczna, cysty jajników, mięśniaki podsurowicówkowe) zabieg w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym, pobyt 1 dniowy,
  • Laparoskopowe usunięcie macicy całkowite lub nadszyjkowe z przydatkami lub z pozostawieniem przydatków – zabieg w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym, pobyt 2 dniowy z zapewnieniem ambulatoryjnej opieki pooperacyjnej,
  • Klasyczne (laparotomia) usunięcie macicy całkowite lub nadszyjkowe z przydatkami lub z pozostawieniem przydatków – zabieg w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym, pobyt 4 dniowy z zapewnieniem ambulatoryjnej opieki pooperacyjnej,
  • Zabiegi plastyczne pochwy (obniżenia przedniej i tylnej ściany pochwy, polipy pochwy, plastyka błony dziewiczej) zabiegi w znieczuleniu ogólnym dożylnym lub zewnątrzoponowym, pobyt 1-2 dniowy,
  • Zabieg operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, TVT, TOT, z badaniami urodynamicznymi. Zabieg w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub ogólnym dożylnym, pobyt 1 dniowy.
  • W czasie pobytu na oddziale zapewniamy pełne wyżywienie, komfortowe warunki pobytu i profesjonalna opiekę personelu o najwyższych kwalifikacjach.

Szpital Łubinowa 3 © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.