• Poród fizjologiczny (rodzinny, znieczulenie przewodowe, możliwość pierwszego okresu porodu w wodzie), pełna opieka nad noworodkiem, szczepienia, 2 dniowy pobyt na oddziale, dieta odpowiednia do potrzeb położnicy, nieograniczony czas odwiedzin, konsultacje położnika i neonatologa, edukacja zachowań w połogu i utrzymania laktacji, opieka poporodowa
  • Dodatkowo istnieje możliwość pobytu w sali o podwyższonych standardzie zbliżonym do 4 gwiazdkowych hoteli,
  • Poród przez cięcie cesarskie, pełna opieka nad noworodkiem, szczepienia, cztero dniowy pobyt na oddziale, dieta odpowiednia do potrzeb położnicy po cięciu cesarskim, konsultacje położnika i neonatologa, edukacja zachowań w połogu i utrzymania laktacji, opieka poporodowa

Szpital Łubinowa 3 © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.