Prywatny Szpital  Położniczo-Ginekologiczny Łubinowa w Katowicach wszystkim swoim pacjentkom standardowo zapewnia nieodpłatną, wykwalifikowaną opiekę doświadczonego personelu medycznego podczas porodu.

W ramach usług ponadstandardowych istnieje możliwość indywidualnej opieki okołoporodowej. Każda rodząca u nas kobieta może na życzenie uzyskać dodatkową, odpłatną opiekę, wybranej przez siebie położnej, opiekującej się rodzącą od momentu przyjęcia do sali porodowej, aż do przekazania pacjentki do sali pobytowej. Indywidualna opieka drugiej położnej ma na celu zapewnienie rodzącym jak najwyższego komfortu, poczucia bezpieczeństwa oraz pomoc w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych przed i po porodzie. Zależy nam, aby rodzące u nas Mamy miały możliwość osobistego wyboru położnej, którą chciałyby mieć u swego boku w trakcie porodu.

Opieka dodatkowej położnej dla zainteresowanych pacjentek będzie realizowana przez wykwalifikowane położne wykonujące świadczenia zdrowotne na zlecenie Łubinowa 3. Koszt dodatkowej opieki wynosi 1.500,00 zł. Pacjentki zainteresowane powinny bezpośrednio skontaktować się z wybraną przez siebie położną i podpisać stosowną umowę.

Każda rodząca w Szpitalu, której zależy na pobycie po porodzie w sali jednoosobowej, ma możliwość skorzystania z takiego pokoju. Koszt całego pobytu w takiej sali wynosi 1.000,00 zł, z osobą towarzyszącą 2.000,00 zł

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Położnymi Sali Porodowej:

Ewa Pytel ( kom. 660 691 625)

Sabina Piasecka (kom. 603 699 332)

Bożena Kowalik (kom. 607 683 527)

Krzysława Krzempek (kom. 501 668 068)

Ewa Damas (kom. 607 555 026)

Magdalena Kot (kom. 693 910 445)

Katarzyna Pytlarz-Szpaczek (kom. 880 445 974)

Szpital Łubinowa 3 © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.