Z myślą zwiększenia bezpieczeństwa pacjentek rodzących w naszym szpitalu* zapraszamy wszystkie przyszłe Mamy na wizytę przygotowującą pacjentkę do porodu lub ewentualnego cięcia cesarskiego i związanego z nim możliwego bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego.

Ze względu na liczne przeciwwskazania do znieczulenia zewnątrzoponowego wszystkie pacjentki proszone są o zgłoszenie się na obowiązkową konsultację anestezjologiczną na 2-4 tygodnie przed terminem porodu w celu dokonania oceny ogólnego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do zastosowania znieczulenia farmakologicznego.

Na wizycie tej lekarz anestezjolog dokonuje kwalifikacji do ewentualnego znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu oraz udziela niezbędnych informacji na temat przygotowania  oraz przebiegu porodu w znieczuleniu.

Na konsultację należy przynieść  ostatnie wyniki  badania morfologii oraz układ krzepnięcia, a w przypadku chorób kręgosłupa lub ośrodkowego układu nerwowego odpowiednią dokumentację przebiegu choroby.

Wizyta konsultacyjna odbywa się w ramach komercyjnej działalności Szpitala. Koszt wizyty wynosi 200,00 PLN.
Konsultacja nie ma charakteru obligatoryjnego.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja  telefoniczna pod numerem 32 202 55 21.

* W wykonaniu zaleconych Standardów Postępowania oraz Procedur Medycznych przy Udzielaniu Świadczeń Zdrowotnych z Zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zakładach Opieki Zdrowotnej, wydanych przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej terapii.

Szpital Łubinowa 3 © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.