PORÓD DROGAMI NATURY PO OBROCIE  ZEWNĘTRZNYM NA  „ŁUBINOWEJ”

Powszechnie  wiadomo, iż dziecko przed porodem powinno być ułożone główką do dołu ,bo stwarza to optymalne  warunki porodu siłami i drogami natury.

Położenie miednicowe (pośladkowe) zwiększa ryzyko urazu mechanicznego oraz niedotlenienia okołoporodowego dziecka i stanowi obecnie względne wskazania do zakończenia ciąży cięciem cesarskim. Aby poród był możliwy, dziecko musi w trakcie ciąży dokonać właściwego zwrotu .

Jeżeli przed 37 tygodniem dziecko nie obróciło się główką w dół, lekarz może spróbować to zmienić. Poprzez wykonanie odpowiednich manewrów przy udziale leków wspomagających istnieje możliwość obrócenia płodu. Dla bezpieczeństwa zabieg ten odbywa się  w warunkach szpitalnych pod kontrolą USG i KTG. Obrotu dziecka w łonie matki może dokonać jedynie doświadczony lekarz.

Szpital ŁUBINOWA  daje taką możliwość swoim pacjentkom !!!!!

Mamy świadomość, że szczególnie w ostatnim czasie rośnie liczba pacjentek chcących urodzić swoje dziecko cieciem cesarskim . Wynika to z braku zaangażowania środowiska medycznego  w edukację przedporodową kobiet ciężarnych (zabacz: Powikłania po cięciu cesarskim) dotyczących rodzącej i jej dziecka, jak i spektakularne przedstawienie pojedynczych przypadków porodu w przypadku nie wykonania cięcia cesarskiego w mediach.

Z całą mocą stwierdzamy, że optymalnym sposobem urodzenia dziecka – zarówno dla matki jak i dla noworodka -jest poród naturalny .Położenie pośladkowe płodu nie musi być jednoznaczne z koniecznością zakończenia ciąży cieciem cesarskim . Każda rodząca powinna rozważyć  możliwość wykonania zewnętrznego obrotu dziecka do położenia podłużnego  główkowego.

Możemy się pochwalić, że mamy już szczęśliwą mamę, która parę dni temu urodziła bezpiecznie siłami natury swój skarb  po wykonanym obrocie  zewnętrznym ,którego dokonał szef Szpitala „Łubinowa „  dr. nauk medycznych Jarosław Wieczorek.

Gratulujemy Rodzicom  małej Konstancji. Oczywiście jesteśmy pełni uznania dla dr Wieczorka za pełen profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie .

To  po prostu człowiek z pasją !!!!!

 

Szpital Łubinowa 3 © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.