Badania prenatalne

Obecnie w Szpitalu nie są prowadzone badania prenatalne. Informacje na temat badań prenatalnych znajdą Państwo poniżej.

 

Badania prenatalne polegają na wykonaniu USG płód w określonych tygodniach ciąży. W czasie takich badań ocenia się budowę płodu, obecność określonych markerów wad genetycznych i ogóle samopoczucie (dobrostan) płodu oraz macicę, kosmówkę, łożysko i jajniki.

Badania prenatalne, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, powinny dotyczyć każdej ciężarnej, niezależnie od jej wieku i pochodzenia, oczywiście po uzyskaniu jej zgody. Trzeba jedna podkreślić, że badania bezpłatne dotyczą określonej wskazaniami grupy ciężarnych kobiet i nie wszystkie ciężarne pacjentki mogą liczyć na zakwalifikowanie się do badań w ramach NFZ.

Szpital Łubinowa 3 © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.