Dyrektor, konsultant, ginekolog
Brief info

Absolwent wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej i wydziału rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (oba fakultety ukończone w 1990 roku)

Od 1990 roku praca na oddziale położnictwa i ginekologii w szpitalu imienia L. Rydygiera w Katowicach.

W 2000 roku założyciel, współwłaściciel i dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medyk” s.c. przekształconego w Łubinowa sp. z o.o. sp. komandytowa, w ramach której działają trzy poradnie położniczo – ginekologiczne udzielające rocznie około 15000 porad i od 2007 roku pierwszy i jedyny w południowej Polsce Prywatny Szpital Położniczo – Ginekologiczny.

Od 2016 roku realizuje jako pierwsza jednostka na Śląsku pilotażowy program Narodowego Funduszu Zdrowia  Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży .

1999 – doktorat z zakresu nauk medycznych. Tytuł pracy: Analiza surowiczych stężeń antygenów Ca-125, Ca-19-9 i ferrytyny dla oceny radykalności leczenia endometriozy przy użyciu lasera dwutlenkowęglowego.

Autor 20 opublikowanych prac naukowych.

Od 1991 roku członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

W latach 1997 – 2003 członek Europejskiego Towarzystwa Płodności (ESHRE)

Od roku 2001 do nadal członek Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (ESGE)

Uczestnik szkoleń z zakresu zaawansowanej endoskopii ginekologicznej w kraju i za granicą, w tym:
- w Katolickim Uniwersytecie Luven w Belgii pod kierunkiem Prof. Jacquesa Donnez,
- w Strassburgu (IRCAD EITS) – pod kierunkiem Prof. Arnoulda Wattiez
- panelu interdyscyplinarnego ekspertów B. Brown w Rzymie pod kierunkiem prof. A. Longo

Od 2016 roku Konsultant B Brown Aesculap Chifa w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii endoskopowych w operacjach ginekologicznych

Od 2015 roku członek zarządu oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Od 2016 roku ekspert TUV Nord Polska do spraw certyfikacji wyrobów medycznych.

W 2018 roku wyróżniony przez kapitułę nagrody Termedia tytułem „Menedżer roku 2017 w ochronie zdrowia” w kategorii - placówki prywatne.

W 2018 roku decyzją Kapituły Programu: Lider z powołania, która zebrała się 29 sierpnia w Redakcji Magazynu WHY Story (ul. Nowy Świat 53, Warszawa) otrzymał tytuł: Lider z powołania w kategorii: Lider w zarządzaniu i medycynie.

Fundator i założyciel Fundacji „In Corpore”, której profil działania koncentruje się wokół zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Szpital Łubinowa 3 © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.