Dyrektor ds Pielęgniarek i Położnych

dr hab. n. o zdr. MARIOLA CZAJKOWSKA położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, Certyfikowany Doradca Laktacyjny.

Ceniona specjalistka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i bogatym dorobkiem naukowym. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała w 2013 r. na podstawie dysertacji „Zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt i młodych kobiet wyczynowo uprawiających sport”. W trakcie swojej ścieżki zawodowo-naukowej, ukończyła studia magisterskie z zakresu położnictwa, zarządzania i marketingu oraz studia podyplomowe z edukacji seksualnej. Nieustająco podnosi swą wiedzę i kompetencje z zakresu położnictwa m.in. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczne-położniczego (2018), Dyplom Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego – Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie (2019) i wiele kursów specjalistycznych w tym z zakresu zabiegów resuscytacyjnych BIS (Basic Life Support).

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywali w uznanych placówkach medycznych: Szpital im. L. Rydygiera w Katowicach – Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Zakład Propedeutyki Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach gdzie nadal zajmuje stanowisko adiunkta (od 2014 roku pełnię funkcję kierownika Zakładu Propedeutyki Położnictwa). Koordynuję prace naukowo-badawcze z zakresu prewencji zdrowia kobiety oraz zaburzeń dynamiki rozwoju okresu reprodukcyjnego kobiety, Prywatny Szpital Położniczo-Ginekologiczny „ŁUBINOWA 3″ w Katowicach gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych.

Posiada bogaty dorobek naukowy, jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych zarówno polskich jak i zagranicznych (119 publikacji), kieruje 8 projektami naukowo-badawczymi. Współpracuje z Uniwersytetami Medycznymi w całej Polsce między innymi w: Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu.

Członek Polskiego Towarzystwa Położnych, Stowarzyszenia „Dobrze Urodzeni” oraz Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Autorka i współautorka kilku projektów profilaktyczna-zdrowotnych o charakterze społecznym, popularyzujących naukę i zawód położnej.

Ceniona w środowisku medycznym za wiedzę, profesjonalizm, wysokie zaangażowanie i dar w podejściu do pacjentów.

Szpital Łubinowa 3 © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.