Zabiegi

Zabiegi wykonywane w placówce:

Jajnik

Macica

Zaburzenia Statyki

Przydatki

Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej

Macica olbrzymia

Szpital Łubinowa 3 © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone.