Dyrekcja Szpitala „Łubinowa 3” Sp. z. o. o. informuje, że od 01.04.2022r odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalnych będą odbywały się z zachowaniem poniższych zasad:
▪️ odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach 9:00-20:00
▪️ do pacjenta może wejść jednego dnia wyłącznie jedna pełnoletnia osoba odwiedzająca , na sali mogą przebywać jednocześnie dwie osoby odwiedzające
▪️ przed wejściem/ wyjściem z sali pacjenta, jak również po zakończeniu odwiedzin w oddziale należy zdezynfekować ręce
▪️ osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)
▪️ pacjent nie powinien opuszczać oddziału

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo oraz komfort pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające
o przestrzeganie powyższych zaleceń
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Szpitala „Łubinowa 3”

Szpital Łubinowa 3 © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.