Telefon do szpitala (całodobowy)

Tel/faks: 32 202 55 21
e-mail: szpital@narodziny.com.pl

 

Infolinia - Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (całodobowo)
Telefon: 32 257 03 69


Rejestracja gabinetów: (całodobowo)

Telefon: 32 202 55 21
Telefon: 32 257 03 69


Sonda

Czy mężczyzna powinien być obecny przy porodzie?

TAK - 76%
NIE - 24%
Głosowanie zakończone.
Vademecum

Krew pępowinowa – ubezpieczenie dla dziecka

Pobieranie krwi pępowinowej to prosty zabieg, który pomaga zabezpieczyć życiodajne komórki macierzyste. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wydało pozytywną opinię na ten temat – podkreślając, że decyzja powinna być świadomie podjęta przez kobietę w ciąży na podstawie obiektywnych informacji. Przybliżamy informacje na temat korzyści płynących z pobrania krwi pępowinowej podczas porodu, aby przyszli rodzice mogli się z tym zapoznać.

Komórki macierzyste występują w organizmie człowieka przez całe życie, m.in. w szpiku i krwi obwodowej. Jednak najcenniejszym ich źródłem jest krew pępowinowa, którą rodzice mogą zabezpieczyć podczas porodu.

Czym są komórki macierzyste?

Pewna porcja krwi, wytworzona jeszcze w łonie matki, trafia do pępowiny dziecka. To właśnie w niej znajdują się cenne komórki macierzyste o unikatowych zdolnościach do samoodnowy i różnicowania się w inne komórki, z których zbudowane są nasze tkanki. Mogą one przekształcić się np. w krwinkę czerwoną, płytkę krwi, komórkę mięśniową czy nerwową.

Więcej…
 

Dokumenty do pobrania

icon_pdf przygotowanie jelit do operacji laparoskopowej narządu rodnego

icon_pdf wskazania do cesarskiego cięcia

icon_pdf wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjenta  jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie Szpitala w obecności pracownika administracji lub lekarza dyżurnego,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji, wówczas w dokumentacji szpitala pozostawia się kserokopię oryginału.

1)    Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej pisemnie przez  pacjenta.
2)    Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje po złożeniu pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji medycznej (pobierz wniosek o wydanie dokumentacji medycznej).
3)    Wniosek można składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie Szpitala w godz. 8:00-12:00 lub przesłać na  adres Szpitala .
4)    Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi bez zbędnej zwłoki po przygotowaniu dokumentacji.
5)    Odbiór kopii  dokumentacji medycznej następuje w dni robocze w godz. 8:00- 13:00 w sekretariacie Szpitala po uprzednim ustaleniu terminu.
 
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

1.    Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
2.    Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.
3.    Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:        
       a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 2,00 zł,
       b) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,40 zł        
       c) jedna strona duplikatu książeczki zdrowia noworodka, karty uodpornienia, karty informacyjnej – 2,00zł   

 

Plan porodu

Szacunek do kobiety i jej oczekiwań oraz zrozumienie roli lekarza i położnych

to jest klucz do sukcesu


Plan porodu daje kobiecie możliwość współdecydowania o przebiegu porodu, dzięki niemu staje się ona dla personelu medycznego partnerką, bardziej świadomie uczestniczy w porodzie. W planie porodu pacjentka wyraża swoje preferencje względem przebiegu narodzin swojego dziecka, m.in.: form łagodzenia bólu porodowego, stosowania środków rozkurczowych, skorzystania z pozycji wertykalnych, udziału bliskiej osoby.

Więcej…
 

Co zabrać do szpitala na poród

Oto lista rzeczy, które pacjentka, przyjmowana na oddział powinna zabrać ze sobą:

Dokumenty:

 • - karta ciąży,
 • - dowód osobisty,
 • - karta ubezpieczenia zdrowotnego,
 • - wynik laboratoryjny grupy krwi!
 • - wynik wymazu z pochwy w kierunku paciorkowca
 • - aktualny wynik ukladu krzepnięcia i morfologii,
 • - karta konsultacji anestezjologicznej, jeśli planuje znieczulenie zewnątrzoponowe,
 • - adres poradni dziecięcej, do której zgłoszone zostanie dziecko(*),

  - imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy położnej środowiskowej celem umówienia wizyty patronażowej po porodzie(*).

* zgodnie z Rozp.Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2015 r. należy te informacje podać zaraz po porodzie.

Więcej…
 

Konsultacja anestezjologiczna do znieczulenia porodu

Z myślą zwiększenia bezpieczeństwa pacjentek rodzących w naszym szpitalu* zapraszamy wszystkie przyszłe Mamy na wizytę przygotowującą pacjentkę do porodu lub ewentualnego cięcia cesarskiego i związanego z nim możliwego bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego.


Ze względu na liczne przeciwwskazania do znieczulenia zewnątrzoponowego wszystkie pacjentki proszone są o zgłoszenie się na obowiązkową konsultację anestezjologiczną na 2-4 tygodnie przed terminem porodu w celu dokonania oceny ogólnego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do zastosowania znieczulenia farmakologicznego.

Na wizycie tej lekarz anestezjolog dokonuje kwalifikacji do ewentualnego znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu oraz udziela niezbędnych informacji na temat przygotowania  oraz przebiegu porodu w znieczuleniu.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2