Telefon do szpitala (całodobowy)

Tel/faks: 32 202 55 21
e-mail: szpital@narodziny.com.pl

 

Infolinia - Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (całodobowo)
Telefon: 32 257 03 69


Rejestracja gabinetów: (całodobowo)

Telefon: 32 202 55 21
Telefon: 32 257 03 69


Sonda

Czy mężczyzna powinien być obecny przy porodzie?

TAK - 76%
NIE - 24%
Głosowanie zakończone.
Regulaminy

Regulamin porządkowy traktu porodowego

Sala przedporodowa:


1. W sali przedporodowej mogą przebywać wyłącznie pacjentki szpitala oczekujące na rozpoczęcie akcji porodowej.

2. Przebywanie osób towarzyszących i odwiedzajacych w sali przedporodowej jest zabronione.

3. W szczególnych przypadkach zgodę na czasową obecność w sali przedporodowej osoby towarzyszącej może wyrazić lekarz dyżurny.

4. Osobę towrarzyszącą obowiązuje odzież medyczna wydawana przez położną.

5. W przypadku określonym w pkt. 3, osobom, którym udzielono pozwolenia na pobyt w sali przedporodowej zabrania się leżenia na łóżkach pacjentek, spożywania posiłków oraz zachowania zakłócajacego spokój pozostałych pacjentek.

Więcej…
 

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Szanowni Państwo!


Poniższe prawa i obowiązki zapewnią Państwu poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w naszym szpitalu. Pragniemy uczynić wszystko, aby Państwa satysfakcja ze świadczonych przez naszą placówkę usług medycznych była jak najwyższa.


Korzystając z usług naszego szpitala mają Państwo prawo do:

Więcej…
 

Regulamin odwiedzin

W oddziałach Szpitala Łubinowa Sp. z o.o., Sp. komandytowa zalecane godziny odwiedzin odbywają się od 09:00 do 20:00.

Jedna pacjentka może przyjmować jedną osobę odwiedzającą w odwiedzinach mogą uczestniczyć osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12 roku życia.

Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn Dyrektor Szpitala może wprowadzić okresowy zakaz odwiedzin.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do:

- respektowania prawa do spokoju i intymności innych Pacjentek,
- wykonywania i podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego,
- poszanowania mienia szpitalnego,
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych.